Mercantil

Dins d’aquesta àrea d’actuació

  • Concursal
  • Societari
  • Contractació i adquisicions
  • Fusions d’empreses
  • Liquidació de societats
  • Reestructuracions i insolvències