Administratiu

Dins d’aquesta àrea d’actuació

  • Sancions
  • Urbanisme
  • Expropiacions
  • Fusions d’empreses
  • Llicències
  • Reclamacions patrimonials contra l’administració
  • Contenciòs administratiu