Preferents i Renda 2015

La indemnització dels preferentistas per danys i perjudicis tributa a Hisenda

El col·lectiu de tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) ha denunciat aquest dimarts que l’Agència Tributària acaba de donar un “nou gerro d’aigua freda” als preferentistas, ja que segons una recent interpretació de l’1 d’abril, la indemnització que rebin per danys i perjudicis en seu judicial ha de declarar-se com a guany patrimonial a la base imposable general.
Així mateix, assegura que la situació s’agreuja si es considera que el perfil majoritari d’aquestes persones respon a jubilats o persones amb ingressos limitats que en molts casos no tenen obligació de presentar la declaració de la renda, doncs no arriben al mínim necessari d’ingressos.

No obstant això, amb aquest nou criteri de l’Agència Tributària, la situació canvia doncs no solament hauran de presentar la declaració, sinó que el més probable és que els surti a pagar una “xifra desproporcionada” per al seu nivell d’ingressos, ja que per l’import de la seva pensió no tenen retencions o són molt reduïdes, indica Gestha.

També tributen les despeses de defensa jurídica

Gestha indica, en un comunicat, que això augmentarà la progressivitat de salaris i pensions, amb l’afegit que si se’ls reconeixen interessos indemnizatorios o moratòries hauran de declarar-los com a guany patrimonial a la base imposable de l’estalvi.

Segons els tècnics d’Hisenda, el nou criteri d’Hisenda “va més enllà”, doncs moltes de les sentències estableixen que les despeses de defensa jurídica dels preferentistas han de ser assumits per les entitats financeres que van comercialitzar aquests productes, alguna cosa que, segons Gestha, l’Agència Tributària també considera guany patrimonial que ha d’integrar-se en la renda general.

A més, els tècnics afirmen que l’Agència Tributària impedeix que puguin deduir-se les despeses d’advocat i procurador assumits durant el procés judicial amb el “feble argument” que són despeses degudes al consum, obviant que les costes té un caràcter resarcitorio o indemnizatorio de les despeses objectivament necessàries o útils per a la defensa del seu dret davant els tribunals.

“Aquesta última volta de rosca de l’Agència Tributària no solament implica que aquests contribuents no poden deduir-se les despeses en els quals van incórrer per defensar els seus drets en els tribunals, sinó que a més considera l’import total de les costes com un ingrés més pel qual han de tributar”, denuncien els tècnics d’Hisenda.

Tenint en compte que els tribunals donen la raó a nou de cada deu preferentistas que demanden als bancs per la comercialització d’aquests productes, segons les dades de 2014 de l’Observatori de Jurisprudència de Productes Financers Complexos, aquesta resolució de l’Agència Tributària suposa, segons Gestha, “una autèntica garrotada per a la majoria dels 300.000 afectats per les preferents que va estimar el Govern”.

Hisenda va ser més “benvolent” amb l’amnistia

Finalment, assenyala que aquesta consideració d’Hisenda contrasta amb la “benevolència” amb la qual es va actuar amb els beneficiaris de l’amnistia fiscal de 2012, als quals se’ls va permetre regularitzar fons en paradisos fiscals amb una tributació del 10% dels patrimonis acumulats amb l’evasió de 2008 a 2010, la qual cosa va evitar que molts d’ells incorreguessin en delicte fiscal, així com el pagament d’elevades sancions.

Share on Facebook