Clàusules sòl: devolució retroactiva

El Març passat el Suprem frenava els recursos sobre les clàusules sòl a l’espera de la decisió Europea, doncs bé, sembla que el Tribunal de Justícia de la UE està prop de prendre una decisió.

La Comissió Europea i el Banc Central Europeu (BCE) han demanat al sector financer que estigui preparat per a una possible sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre les clàusules sòl que els obligui a retornar totes les quantitats des de la signatura de les hipoteques (retroactividad total).

Pot ascendir, segons el Banc d’Espanya, fins als 7.600 milions. En les conclusions del cinquè informe postprograma del recat bancari elaborat per les dues institucions es fa referència a la futura sentència del Tribunal de Luxemburg, el primer dictamen del qual es farà públic el 12 de juliol.

Alguns tribunals van realitzar consultes al Tribunal Europeu, i sembla ser que la Comissió es va mostrar a favor d’una retroactividad total i de la devolució de la totalitat de les quantitats. I és per aquesta raó que el BCE ha recomanat als bancs espanyols que empiezen a provisionar.

Què són les clàusules sòl

Les cáusulas sòl són unes clàusules que mitjançant contracte amb l’entitat que ha realitzat la hipoteca, estableix una quota mínima a pagar per la hipoteca encara que els interessos ordinaris que s’han acordat amb l’entitat que l’ha subscrit estiguin per sota o baixin.

Em Maig de 2013 el Tribunal Suprem declarà nul·les aquestes clàusules sempre que es demostrés manca de transparència. Aquesta sentència no comportava la devolució retroactiva de les quantitats. Fou més tard que el mateix Tribunal  va dictar una altra sentència per la qual sí que decretava retroactivitat però només des de Maig de 2013, qüestió que com hem dit abans el Tribunal de Justícia Europeu sembla ser que tombarà.

Share on Facebook