Canvi base autònoms

Els comuniquem que durant el mes d’Abril (fins al dia 30 d’Abril), tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim Especial de Treballadors Autònoms i la quota a pagar.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de Julio de 2017.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents en 2017):

Base de cotització €/mes Tipus de Cotització Quota a pagar €/mes
893,19 – mínima en 2017 -29,9% 267,04€
1150,92 – mínima Administrador -29,9% 344,12€
963,30 – mínima > 48 anys -29,9% 288,02€
1500 -29,9% 448,50€
1946,70 – màxima > 47 – 48 o más -29,9% 587,45€
3751,20 – màxima 2016 -29,9% 1121,61€

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (per als autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, els recordem, que la Tresoreria General de la SS podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge en què s’augmentin cada any les bases màximes de cotització en aquest Règim Especial, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.
També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 d’octubre (fins al 30 de setembre)