Reclamació Entre Empreses

Reclamació Entre Empreses

Dins de la via extrajudicial ens trobem amb l’arbitratge, institució jurídica per la qual dues o més persones, físiques o jurídiques, estableixen, per mitjà d’una declaració de voluntat que reuneix unes determinades circumstàncies (el conveni arbitral), que una certa controvèrsia, específicament